नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

सिमिकोट हुम्ला ( कर्णाली प्रदेश )


बिल सर्बजनिकरण
क्र.सं विवरण: बजेट नं.: पखर्च शिर्षक.: पखरिद प्रकृया.: पान न.: पबिल फईल: रसिद मिति: रकम: कैफियत: अपलोड मिति:
1 test 123 123} test 123 View 2021-09-30 2500 testing 2021-09-30
2 test1 123 123} test 123 View 2021-09-30 2500 testing 2021-09-30
3 test2 123 123} test 123 View 2021-09-30 2500 testing 2021-09-30
4 test3 123 123} test 123 View 2021-09-30 2500 testing 2021-09-30