नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

सिमिकोट हुम्ला ( कर्णाली प्रदेश )


Telephone

087680065

सम्पर्क ठेगाना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन सिमिकोट हुम्ला ( कर्णाली प्रदेश )

Email

pmamp.piu.humla@gmail.com