नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

सिमिकोट हुम्ला ( कर्णाली प्रदेश )


निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual) निर्देशिका 2078-06-13 हेर्नुहोस्