नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

सिमिकोट हुम्ला ( कर्णाली प्रदेश )


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय http://moad.gov.np/
2 कृषि विभाग http://www.doanepal.gov.np
3 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://molmac.karnali.gov.np/
4 कृषि विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश http://doad.karnali.gov.np/
5 प्रधानमन्‍त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना http://pmamp.gov.np/ne